Prezentare video

Descopera ce poate face BizooJobs pentru tine

Prezentare video

Mocanu I Nelu P.f.a.

Angajati
mai putin de 5
Adresa
Pantelimon, Bucuresti, judet Bucuresti
Pagina web
www.topmasaj.ro

Descrierea firmei

Va oferim servicii de masaj in unitati protejate

Prima zi gratis!

Servicii masaj medical si reflexoterapie
1.DEFINITIA PROIECTULUI ŞI CONTEXTUL GENERAL
Conform prevederilor Legii nr. 448/2006, art 77, in situaţia in care nu angajează persoane cu handicap, angajatorii pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:
a)sa plătească lunar către bugetul de stat o suma reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
b)sa achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).
Buget: lunar 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap (4% din numărul mediu de angajaţi)

2.PUBLIC VIZAT
Angajatii companiei

3.OBIECTIVE
Creşterea nivelului de sănătate a angajaţilor fie pentru majoritatea care are muncă de birou, ce generează anumite probleme datorită poziţiei statice îndelungate la birou, fie pentru cei care au probleme de sănătate independent de poziţia statică la birou, dar care pot fi tratate şi prin masaj;
Creşterea gradului de satisfacţie a angajaţilor si a loialităţii acestora faţă de angajator;
Promovarea integrării în societate a persoanelor cu dizabilităţi.

4.DESCRIERE SARCINI
oFurnizorul va face dovada ca este Unitate Protejată Autorizată de către Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap.
oFurnizorul va face dovada ca este asistent medical de balneofizioterapie / masaj.
oFurnizorul va asigura necesarul de materiale        consumabile pentru realizarea şedinţelor de masaj medical si reflexoterapie.
oFurnizorul va presta serviciile de masaj medical si reflexoterapie la sediul societăţii, in spaţiul pus la dispoziţie de societate, sau prin lantul de saloane partenere cu care furnizorul are contract de prestari de servicii in calitate de unitate protejata autorizata, situatie in care beneficiarii vor prezenta spre identificare la receptia saloanelor un cupon care contine un cod unic pus la dispozitia beneficiarului de catre furnizor.
oClientul va asigura:
accesul furnizorului in sediul său, sau informarea lucratorilor care beneficiaza de cupoanecu privire la lista saloanelor partenere in care acestea se pot folosi;
sală adecvată derulării şedinţelor de masaj medical si reflexoterapie si un planning al şedinţelor de masaj medical si reflexoterapie cu toate detaliile necesare pentru buna desfăşurare a acestora.

www.topmasaj.ro

Axello