Prezentare video

Descopera ce poate face BizooJobs pentru tine

Prezentare video

Logos Sfera Grup

Angajati
11-50
Adresa
Rin Grand Hotel, Sector 3, Bucuresti, judet Bucuresti
Pagina web
www.securitatemunca.ro

Descrierea firmei

Consultanta in protectia muncii si psi-situatii de urgenta

Societatea noastra este abilitata de inspectoratul teritorial de munca Bucuresti.

Societatea noastra va pune la dispozitie urmatoarele servicii:

- Servicii de securitate-sanatate in munca - SSM(Protectia muncii).
- Servicii de situatii de urgenta - PSI.

Pentru serviciile de Securitate-Sanatate in Munca, oferim:

a�� Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor in conformitate cu cerintele Legii nr.319/2006-art.7 (4) lit. a; art.12(1) lit.A si H.G.1425/2006 art 15 pct.1;
a�� Intocmire documentatie SSM in conformitate cu prevederile H.G.1425/2006 art.15;
a�� Efectuarea Instruirii Introductiv Generale la toate categoriile de personal;
a�� Asistenta tehnica in vederea efectuarii instruirii la locul de munca in conformitate cu cerintele legale;
a�� Asistenta tehnica in vederea efectuarii instruirii periodice si testarii lucratorilor in conformitate cu cerintele legale
a�� Audit periodic in conformitate cu cerintele legale;
a�� Asistenta tehnica pentru organizarea, dupa caz, a Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca si Serviciului Intern de Prevenire si Protectie. (Pentru un numar de peste 50 de angajati);
a�� Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute de HG 1425;

Pentru serviciile de Situatii de Urgenta - PSI, oferim:

a�� Identificarea si evaluarea riscului de incendiu conform legii 307/2006 art.19;
a�� Intocmirea documentatiei de organizare in caz de incendiu si protectie civila;
a�� Realizarea planului de evacuare;
a�� Realizarea tematicii anuale de instructaj;
a�� Plan de interventie;
a�� Efectuarea Instruirii Introductiv Generale la toate categoriile de personal (conform OMAI 786/2005);
a�� Asistenta tehnica in vederea efectuarii instruirii la locul de munca in conformitate cu cerintele legale (conform OMAI 786/2005);
a�� Asistenta tehnica in vederea efectuarii instruirii periodice si testarii lucratorilor (conform OMAI 786/2005);
a�� Audit periodic conform OMAI 163/2007;
a�� Exercitii de evacuare;
a�� Reprezentare la inspectii ale autoritatilor.

Joburile firmei

Director de produs
Bucuresti
03-08-2012
Agent comercial
Bucuresti
03-08-2012
Reprezentant vanzari
Bucuresti
03-08-2012
Inspector protectia muncii
Bucuresti
03-08-2012
Inspector SSM cu portofoliu
Bucuresti
04-02-2012
Coordonator SSM santiere
Bucuresti
04-02-2012
Axello