Prezentare video

Descopera ce poate face BizooJobs pentru tine

Prezentare video

Asociatia O Parte Din Rai

Angajati
mai putin de 5
Adresa
Str. Nicolae Balcescu Nr. 129, Corlatesti, judet Prahova
Pagina web
http://asociatia-o-parte-din-rai.blogspot.ro/

Descrierea firmei

Asociatia O Parte Din Rai va ofera servicii:

- în domeniile: economic, social, educaţional, cultural, ecologic şi turistic, promovarea campaniilor în mass-media, organizarea şi participarea la conferinţe, expoziţii, cursuri, simpozioane, manifestări cultural - ştiinţifice, târguri şi festivaluri, susţinerea şi realizarea
materialelor de specialitate (publicaţii, broşuri, pagini web, etc.);
-iniţierea şi derularea proiectelor de dezvoltare turistică, economico-socială şi culturală cu finanţări proprii sau acţionarea pentru accesarea de fonduri publice sau private, din ţara sau din străinatate;
- iniţierea activităţilor legate de dezvoltarea turismului şi realizarea proiectelor legate de protecţia mediului;
- acordarea de consultanţa în domeniul managerial, marketing, economic şi turistic în scopul ridicării gradului de profesionalism şi competenţă ;
- conservarea, refacerea şi protecţia mediului înconjurător a rezervaţiilor naturale, protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, organizarea şi coordonarea de acţiuni de ecologizare a zonelor turistice, colectarea deşeurilor reciclabile şi de cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice;
- instruirea membrilor activi, simpatizanţi şi populaţia în sprijinul protejării şi conservării mediului ambiant ;
- organizarea de stagii, seminarii, calificare profesională, dezvoltarea de activităţi de formare, evaluare şi certificare de personal;
- înfiinţarea şi administrarea, în interesul membrilor săi unităţi de: informare, cultura, învăţământ şi cercetare, afaceri, economico-sociale şi comerciale;
- desfăşurarea activităţilor de promovarea tinerelor talente (muzică, dans, teatru, etc) şi educare a cetăţenilor;
- realizarea activităţilor de consiliere profesională şi îndrumare vocaţională ;
- iniţierea proiectelor pentru ajutorarea copiilor din medii defavorizate prin acces la informaţie, educaţie şi cultură.

Axello