Prezentare video

Descopera ce poate face BizooJobs pentru tine

Prezentare video

Aero Quality Total Management 2000 Srl

Angajati
11-50
Adresa
Str. Lt. Col. C-tin Marinescu, Nr.7, Bucuresti, judet Bucuresti
Pagina web
www.aeroquality.ro

Descrierea firmei

Toate organizaţiile au nevoie de certificare ISO, pentru orice domeniu CAEN/NACE, datorită nevoii unei RECUNOAŞTERI RECIPROCE MONDIALE OBIECTIVE A CALITĂŢII PRODUSELOR/SERVICIILOR, dar mai ales datorită prevederii exprese a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, având ca organism de reglementare Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO).

Cu alte cuvinte, datorită faptului că pe piaţă nu întâlnim doar produse/servicii de calitate,    Organizaţia Mondială a Comerţului a conceput un sistem de control mondial al organizaţiilor prin intermediul modului în care se respectă sau nu cerinţele minime de calitate.

Condiţii iniţiale de îndeplinit pentru certificare :

1. un zâmbet permanent pe buze sau în suflet;

2. dacă simţiţi că aveţi potenţial, că sunteţi buni, că nu se poate să vă afirmaţi la adevărata valoare, pentru că pur şi simplu nu se poate să nu se poată;

3. dacă doriţi să aveţi şi o altă optică asupra modului de lucru în cadrul actual al globalizării, care să vă asigure menţinerea şi evoluţia chibzuită pe piaţă a firmei.

Beneficii :

1. dezvoltă un mediu de lucru propice activităţilor şi dezvoltării personale a angajatului astfel încât să fie satisfăcut de munca prestată în firmă, obiectivele organizaţiei ajungând să fie considerate parţial sau în totalitate ca propriile sale obiective ;

2. rentabilizare prin reducerea costurilor financiare rezultate din îmbunătăţirea implicită a activităţilor:
- curente ale organizaţiei, prin îndeplinirea cât mai bună a fiecărui proces în parte, a eliminării discontinuităţilor dintre procese şi a creşterii gradului de cooperare funcţională interpersonală şi interdepartamentală;
- de instruire/perfecţionare ;
- rezultate din cumularea de sarcini /funcţii (conform standardelor ocupaţionale şi prevederilor legale în vigoare) şi de eventual de reconversie internă a personalului ;
- prin scăderea considerabilă a stresului, oboselii şi a posibilităţii de apariţie a accidentelor.

3. atragerea de clienţi prin însuşi lucrul bine făcut ;

4. asigurarea amortizării şocurilor schimbărilor legislative;

5. armonizarea standardelor naţionale cu standardele europene, respectiv internaţionale. Spre exemplu, dacă un producător din România oferă un produs/serviciu, oriunde în ţară sau în lume, el va fi asigurat că nimeni nu-i va mai putea spune că nu este competitiv.

Noi facem această armonizare respectând "teoria formelor fără fond" (Titu Maiorescu). De exemplu, dacă trebuie făcută o investiţie costisitoare, se pot găsi portiţe în alte standarde pentru respectarea acelor cerinţe, dar şi cu anularea sau mai bine zis cu reducerea costurilor achiziţiei ;

6. creşterea competitivităţii interne şi externe;

7. participarea la licitaţii, în special cu autorităţile publice care doresc parteneri certificaţi.

8. crează premisele pentru creşterea prestigiului pe piaţă al firmei.

Vă asigurăm şi de o ofertă de preţ avantajoasă şi rămânem în aşteptarea unui semnal de la dvs, pentru a ne prezenta şi încheia un contract.

Plata se poate efectua şi în rate, în tranşe şi la intervale negociabile. PREŢURILE ÎNCEP DE LA 425E.

Joburile firmei

Axello