Prezentare video

Descopera ce poate face BizooJobs pentru tine

Prezentare video

Publicitate pe BizooJobs?
Click aici »

Sef santier

Tipul ofertei
Full Time
Nivel cariera
Facultate, Entry-level Management
Salariu oferit
dupa interviu
Tara
Romania
Oras(e)
Timisoara Timisoara
Domeniile ofertei
Constructii/Imobiliare
Data introducerii
30-06-2008
Data actualizare
30-06-2008
Posturi disponibile
1 (La acest anunt au mai aplicat 0 persoane)

Descrierea postului

Isi planific? corect etapele activit?tii zilnice, ncadrndu-se n timpul alocat fiec?reia n parte pentru respectarea temenului final al lucr?rilor, r?spunde pentru calitatea  lucr?rilor pe care le execut? si pentru respectarea termenelor stabilite
Organizeaz? si coordoneaz? activitatea din cadrul santierului pentru realizarea sarcinilor de munc? calitativ si cantitativ
Primeste rapoartele zilnice ale subordonatilor, stabileste sarcini de serviciu pentru echipele din subordine
Rezolv? corespondenta sosit?
Ia leg?tura telefonic cu antreprenori, furnizori de materiale, diriginte de santier si proiectanti pentru rezolvarea problemelor curente
Se deplaseaz? pe santier pentru verificarea lucr?rilor executate, inchiderea lucr?rilor ascunse
Intocmeste necesarul de materiale, receptioneaz? materialele din punct de vedere calitativ si cantitativ, verific? consumurile
Verific? documentatia de executie din punct de vedere tehnic si economic
Urm?reste din punct de vedere tehnic dispozitiile de santier si proiectul
Intocmeste situatii de lucr?ri, ntocmeste grafice de executie
Respect? Regulamentul Intern
Asigur? conditiile necesare desf?sur?rii auditurilor, inspectiilor si supravegherii
R?spunde de mbun?t?tirea proceselor pe care le conduce
Execut? si alte lucr?ri dispuse de conducerea societ?tii , potrivit competentei sale, n caz de urgente  sau n lipsa lucr?rilor specifice specializ?rii sale
Lucreaz? n echip?, comunic? utiliznd corect limbajul de specialitate, r?spunde de corectitudinea  datelor si informatiilor pe care le transmite
Respect? instructiunile verbale si scrise date de superiori
Evalueaz? periodic personalul direct subordonat din punct de vedere al competentei
Identific? necesarul de instruire
Asigur? si r?spunde de preg?tirea, calificarea si perfectionarea subordonatilor
Este preocupat de mbun?t?tirea permanent? a preg?tirii sale profesionale si  particip? la programele de instruire, formare si perfectionare profesional? la care este cuprins
R?spunde de p?strarea si folosirea bunurilor de orice fel din dotarea locului s?u de munc?
P?streaz? cur?tenia la locul de munc?
Nu consum? b?uturi alcoolice n timpul programului de lucru si n incinta firmei
Respect? prevederile regulamentelor (ROI, ROF), normelor (NPM, NPSI, norme legale, norme interne) si a procedurilor de lucru din Manualul Calitatii
R?spunde de ndeplinirea tuturor sarcinilor ce-i revin conform fisei postului sau dispuse de sefii ierarhici, n limitele competentei postului pe care l ocup?
Exercit? atributiile de serviciu cu fidelitate fat? de angajator
Se angajeaz? s? nu discute cu persoane din organizatie sau din afara organizatiei care nu sunt implicate n executarea sarcinilor de serviciu informatiile confidentiale  n a c?ror posesie intr?

Cerinte

Superioare tehnice- Facultatea de Constructii
Minim  5  ani  experient? n specialitate
Proactiv, capabil s? g?seasc? solutii
Abilitati de operare PC
Capabil de a-si atinge obiectivele
Om de echip?, energic, dinamic, disponibil la program prelungit
Permis de conducere cat.B

Oferta (bonusuri, beneficii)

salariu motivant

Axello