Prezentare video

Descopera ce poate face BizooJobs pentru tine

Prezentare video

Publicitate pe BizooJobs?
Click aici »

Director Vanzari

Tipul ofertei
Full Time
Nivel cariera
Facultate, Entry-level Management, Middle-level Management, Top Management
Salariu oferit
dupa interviu
Tara
Romania
Oras(e)
Constanta Constanta
Domeniile ofertei
Arhitectura/Design, Marketing, Vanzari
Data introducerii
01-08-2008
Data actualizare
02-02-2009
Posturi disponibile
1 (La acest anunt au mai aplicat 0 persoane)

Descrierea postului

Descrierea postului:
- reprezentarea societ??ii n rela?iile comerciale cu clien?ii;
- preg?tirea, coordonarea, conducerea ?i implementarea strategiei Departamentului Vnz?ri, precum ?i coordonarea ?i motivarea echipei de vnz?ri n concordan?? cu obiectivele strategice ale firmei;
- deplas?ri externe la clien?i ?i/sau clien?ii poten?iali ai firmei;
- r?spunderea de asigurarea portofoliului de comenzi ?i contracte interne pentru acoperirea capacit??ilor de produc?ie disponibile ale societ??ii;
- organizarea, ndrumarea ?i controlarea implement?rii strategiei anuale a Departamentului Vnz?ri;
- informarea periodic? prin rapoarte scrise superiorului direct (Director General);- raportarea cu privire la tendin?ele pie?ei; - situa?ia derul?rii contractelor de livrare c?tre clien?i;
- asigurarea bunului mers al activit??ii din Departamentul Vnz?ri folosind toate prerogativele n scopul realiz?rii obiectivelor propuse/asumate;
- aducerea la cuno?tin?? Directorului General orice neconformitate a c?rei rezolvare dep??e?te competen?a sa;
- ducerea la ndeplinire a sarcinilor trasate de Directorul General;
- autoperfec?ionare continu?;

Cerinte

CERIN?E:
- Nivel de studii superioare in doemniul Economic. Cursuri de preg?tire: vnz?ri, marketing, management;
- Cunoa?terea tehnicilor de vnzare direct? ?i indirect?, tehnicilor de negociere, management.
- operare PC, eventual limbi str?ine;
- cunoa?terea pie?ei locale;
- cunoa?terea general? a mediului de afaceri  romnesc, tehnicilor ?i instrumentelor financiare - contabile;
- cunoa?terea legisla?iei n doemniu;
Aptitudini:
- aptitudine general? de nv??are;
- abilit??i de comunicare;
- abilit??i de negociere;
Cerin?e pentru exercitare:
- inteligen?? de nivel superior;
- spirit organizatoric;
- echilibru emo?ional;
- capacitatea de a avalua ?i a lua decizii prompte;
- capacitatea de a lucra cu oamenii;
- rezisten?? mare la stres;
- u?urin??, claritate ?i coeren?? n exprimare;
- punctualitate;
Caracteristici de personalitate:
- orientare spre calitate ?i profit;
- spirit practic, ncredere n sine, perseveren??, activism, energie, fluen?? verbal?, creativitate, interes pentru informare/ajutorarea ?i dezvoltarea altora, sociabilitate, tact, amabilitate, inclina?ie pentru conducerea ?i controlul oamenilor;

Oferta (bonusuri, beneficii)

Oferta se va discuta n momentul interviului.

Axello